Novinky
Velkoobchodní spolupráce

Máte li obchod, prodejnu či jste mateřské  školské zařízení rádi Vám nabídneme velkoobchodní spolupráci. Pro bližší informace nás kontaktujte na email hrackyleszko@seznam.cz

více

Odstoupení od smlouvy do 14dní

Úvod Dodání zbožíOdstoupení od smlouvy do 14dní

 

Cerino CZ s.r.o.

Sudoměř 26, Strakonice,  386 01

IČ: 252 09 302, DIČ: CZ25209302

☎ +420 721 376 648, cerinocz@seznam.cz

Provozovna: Vodňany 38901, Stožická 1014

 

 

 Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Cerino CZ s.r.o., se sídlem Sudoměř 26, Strakonice 38601, identifikační číslo: 25209302, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.5 Podmínkou odstoupení smlouvy bez udání důvodu, je vrácení nepoužitého zboží v nepoškozeném originálním obalu.

1.6  V případě nedodržení podmínek v bodu 1.5 si prodejce vyhrazuje právo zamítnutí odstoupení od smlouvy

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho poškození, ušpinění, znečištění a nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než k jakému bylo určeno. Náhrada škody vzniklá na zboží vám bude započtena proti nároku na vrácení kupní ceny. (vyčištění, oprava, výměna částí).

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 


 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy do 14 dnů )

Nepoškozené a nepoužité zboží v původním obalu uložte do originálního nepoškozeného přepravního obalu a k zásilce dovnitř přiložte tento vyplněný tento formulář

Upozornění: zboží musí být nepoužité a v originálním neporušeném obalu

Adresa vrácení zboží :

Cerino CZ s.r.o.

Hračky LESZKO

Stožická 1014, Vodňany 38901,

 ič:25209302, email: hrackyleszko@seznam.cz tel: 721376648

 

Důvod vrácení (označte křížkem):

 

Chybná objednávka

 

 

Nevyhovující velikost

 

 

Nevyhovující kvalita

 

 

Dodání chybného zboží

 

 

Jiný důvod

 

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od: smlouvy o nákupu tohoto zboží (název výrobku)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

 

Číslo objednávky…………………………………………………..

 

Datum objednání :………………………………………….

 

Datum obdržení:……………………………………………………

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů………………………………………………………………….

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů…………………………………………………………………………………..

 

Číslo účtu pro vrácení platby ……………………………………………….

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ………………………

 

Datum ………………………….

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů
Nový soubor (max. 500 kB)
antiSpam [nový kód]
Copyright 2018 - 2022 © Levné hračky a odrážedla pro děti.